Aansprakelijkheid van de directeur (deel IV)

Aansprakelijkheid van de directeur (deel IV)

Zoals u weet, is ons kantoor regelmatig betrokken bij het opzetten van dochterondernemingen in Duitsland. In dit verband wordt vaak de vraag gesteld of men als directeur van een GmbH ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Weliswaar is de aansprakelijkheid van een Gesellschaft mit beschränkter Haftung (zoals de naam al zegt) beperkt. Echter heeft de directeur een aantal plichten die men onder het begrip ‘goed koopmanschap’ zou kunnen samenvatten. Verzuimt de directeur deze plichten, dan heeft dit persoonlijke consequenties. In deze en de volgende uitgaven van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland zullen wij u kennis laten maken met de plichten van de directeur (Geschäftsführer).

De directeuraandeelhouder is wat zijn werkzaamheden als directeur betreft in beginsel niet aansprakelijk tegenover schuldeisers van de vennootschap (bijzondere aansprakelijkheidssituaties uitgezonderd), maar slechts tegenover de vennootschap.

Aansprakelijkheid voor het vervullen van publiekrechtelijke plichten.

De directeur moet als orgaan van de vennootschap conform § 34 AO de verplichtingen m.b.t. de belasting van de vennootschap nakomen en is conform § 69 AO aansprakelijk, wanneer hij deze plichten opzettelijk of door grove nalatigheid niet nakomt. In het bijzonder is de directeur tegenover de fiscus aansprakelijk, wanneer de loonbelasting door de GmbH niet wordt afgedragen.

Hetzelfde geldt voor de sociale verzekeringspremies conform 33 529 RVO, § 150 AVG, voor zover ze bij de werknemers zijn ingehouden.