Algemene voorwaarden bij grensoverschrijdende transacties

Algemene voorwaarden bij grensoverschrijdende transacties

Is op een grensoverschrijdende handelstransactie het Weens kooprecht van toepassing (hetgeen bijna altijd het geval is als je het niet expliciet uitsluit) dan is het de vraag hoe uw algemene voorwaarden bestanddeel worden van deze transactie. Vanuit Duits oogpunt is het niet voldoende om te attenderen op de toepassing van algemene voorwaarden. Veelmeer dienen de voorwaarden uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de contractpartner te worden overhandigd. Ook moeten zij gesteld zijn in de contracttaal c.q. de taal waarin de onderhandelingen zijn gevoerd (over het algemeen in het Duits, dus).