Bondsdag aanvaart Bilanzrechtsreform- en Bilanzkontrollgesetz

Bondsdag aanvaart Bilanzrechtsreform- en Bilanzkontrollgesetz

De wetten beogen de onafhankelijkheid van accountants te versterken. Tevens worden ook in Duitsland de International Accounting Standards (IAS) ingevoerd en wordt een nieuwe controleprocedure inzake de balans ingevoerd. M.b.t. het Bilanzrechtsreformgesetz wordt het Handelsgesetzbuch gewijzigd en § 319 nieuw gevat. Volgens deze bepaling zijn accountants o.a. uitgesloten indien :

    a) op basis van zakelijke, financiële of persoonlijke relaties
        hun onafhankelijkheid wordt betwijfeld;
    b) zij wettelijk vertegenwoordiger, commissaris of werknemer
        van het te toetsen bedrijf of een daaraan verbonden onderneming zijn;
    c) zij aan de boekhouding, opstelling van de jaarcijfers of aan een
        interne revisie van de te toetsen onderneming hebben meegewerkt;
    d) zij Finanzdienstleistungen of waarderingen voor het te toetsen bedrijf
        hebben verricht.

Volgens een andere bepaling zijn accountants van de toetsing van bepaalde bedrijven uitgesloten indien zij:

    a) in de afgelopen vijf jaar telkens meer dan 15% van hun totale 
        inkomsten baseren op inkomsten gerelateerd aan het te toetsende
        bedrijf of daarmee verbonden ondernemingen;
    b) juridische diensten of belastingadviezen hebben verleend die 
        uitwerking hebben op de jaarafsluiting;
    c) zeven jaar achter elkaar de accountantsverklaring voor het bedrijf 
        hebben verstrekt (interne rotatie)

Meer weten over balansen en boekhouding in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Ulrich Meier van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.