Nieuwe wettelijke regelingen per december 2004

Nieuwe wettelijke regelingen per december 2004

a) Vanaf 01-12-2004 dalen de kosten voor inschrijvingen in het
     handelsregister. De kosten voor de inschrijving van een
     eenmanszaak bedragen 50 Euro, van een GmbH 100 euro en van
     een Aktiengesellschaft 240 euro. De kosten voor de inschrijving
     van een procuratiehouder bedragen 20 euro.

     Ook is de bedoeling dat een inschrijving in het handelsregister
     binnen een maand is afgerond.

b) Elektonische communicatie met het Bundesverwaltungsgericht en
     de Bundesfinanzhof is vanaf 01-12-2004 mogelijk. Vereist is echter
     dat de documenten zijn voorzien van een gekwalificeerde signatuur
     die voldoet aan de bepalingen van het Signaturgesetz.

c) Het vrijkomen van vluchtige organische verbindingen bij verf en lak
     wordt middels de nieuwe Lösemittel-Verordnung tegengegaan

d) Vanaf 01-12-2004 worden in geheel Duitsland Hilfsmittel in het
     kader van de gezondheidszorg dezelfde vaste bedragen vergoed.
     Tot op heden werden de bedragen per deelstaat vastgesteld.