Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel VIII)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel VIII)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

De schriftelijke vormDe schriftelijke vorm

Over de inhoud van de rechtshandeling moet in sommige gevallen een schriftstuk – oorkonde – afgegeven en ondertekend worden. Dit schriftstuk hoeft niet eigenhandig geschreven te zijn. Alleen de handtekening moet eigenhandig geschreven zijn.

De schriftelijke vorm is noodzakelijk:

Bij huurovereenkomsten en pachtovereenkomsten, wanneer de overeenkomsten langer dan 1 jaar dienen te lopen;

Bij borgakten
Let op: de schriftelijke vorm is niet noodzakelijk, indien de borgtocht van de zijde van de borgsteller een handelsonderneming en de borgsteller Vollkaufmann is.

Bij Schuldversprechen en Schuldanerkenntnissen (abstracte schuldbekentenissen
Let op:
Ook hier is de schriftelijke vorm niet nodig, wanneer schuldbekentenis of erkentenis van de zijde van schuldenaar een handelsonderneming is en de schuldenaar Vollkaufmann.

Bij eigenhandige testamenten
Opmerking:
hier moet echter het complete testament, dus tekst, datum en handtekening eigenhandig geschreven en ondertekend zijn.

De notariële vorm

Het opmaken van een notariële akte is o.a. nodig bij:

  • (wijzigingen) statuten rechtspersonen;
  • overdracht aandelen GmbH;
  • koopovereenkomsten van stukken grond;
  • schenkingstoezeggingen;
  • huwelijkscontracten.

Gevolg van het niet naleven van de vormvoorschriften is de nietigheid.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.