Incasso: de factuur is de samenvatting van het contract

Incasso: de factuur is de samenvatting van het contract

In de vorige aflevering spraken wij over de nodige identificatienummers. Heden de verdere gegevens die op een factuur verplicht moeten worden vermeld.

Elke factuur moet beschikken over een doorlopend rekeningnummer, bestaande uit één of meerdere getallen en/of letters.

Te vermelden zijn:

  • de hoeveelheid en het soort geleverde artikelen c.q. de omvang van de (geleverde) prestatie;
  • tijdstip van levering of prestatie;
  • bij aan- of vooruitbetalingen: het tijdstip van ontvangst van de betaling;
  • de nettowaarde van de levering c.q. prestatie;
  • de Umsatzsteuersatz (16 of 7%) en het concrete bedrag. Voor het geval dat de levering of prestatie is vrijgesteld van belasting moet hierop gewezen worden;
  • in het geval van § 14 UstG de aldaar genoemde gegevens;
  • van tevoren overeengekomen bonussen en kortingen, als zij niet in het bedrag zijn verdisconteerd.

Ontbreken deze gegevens, dan kan de debiteur (terecht) de betaling van de factuur weigeren en is een incasso bij voorbaat een wankele zaak.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.