Arbeidsrecht: vakantie tijdens het WK

Arbeidsrecht: vakantie tijdens het WK

Na de bovenstaande waarschuwingen zou men op het idee kunnen komen om nog snel vakantie te nemen in de cruciale periode. Juridisch zit dat zo: in beginsel is de werkgever volgens het Bundesurlaubsgesetz gehouden om de wensen van de medewerkers in acht te nemen.

Hij kan echter een vakantieaanvraag weigeren indien dringende betriebliche Belange op het spel staan of aanvragen van collega´s vanuit sociaal oogpunt voorrang genieten. Wie het met zijn werkgever niet eens wordt, kan de Betriebsrat inschakelen.