Belangrijke informatie van de belastingdienst Kleve (voor eenieder die in Duitsland omzet- en/of loonbelasting betaalt)

Belangrijke informatie van de belastingdienst Kleve (voor eenieder die in Duitsland omzet- en/of loonbelasting betaalt)

Het Finanzamt te Kleve is de speerpuntfiscus voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland zakendoen. In een in de Nederlandse taal gestelde informatiebrief attendeert het Finanzamt op het feit dat de aangifte omzetbelasting en loonbelasting vanaf januari 2005 alleen nog maar via de elektronische weg kan geschieden. (Aangiften voor tijdvakken tot einde 2004 mogen wel nog op papier worden ingediend, maar voor alles wat 2005 betreft geldt de nieuwe regeling).

De volledige tekst van de informatie, waarin ook de nodige stappen worden omschreven om aangifte te kunnen doen. Klik hier

Namens onze lezers danken wij het Finanzamt Kleve voor deze informatie. Het is namelijk nog steeds niet vanzelfsprekend dat overheden hun buitenlandse klanten op een dergelijke vriendelijke manier benaderen. Een goede stap op weg naar een Europa.

Meer weten over het betalen van omzet- en loonbelasting in Duitsland? Neemt u dan contact met de heer U. Meier van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.