Handelsagenten: bepaling provisie op basis van de “thans geldende provisielijst” is ongeldig

Handelsagenten: bepaling provisie op basis van de “thans geldende provisielijst” is ongeldig

Volgens een vonnis van het Landgericht Mainz is de bepaling binnen een agentuurovereenkomst dat de vergoeding van de handelsagent wordt vastgesteld aan de hand van de thans geldende provisielijst, ongeldig. Een dergelijke regeling zou de principaal vrij spel geven de provisie naar eigen inzicht aan te passen en zijn belangen ten laste van de agent te laten prevaleren.

Meer weten over het Duitse agentuurrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.