Vergoeding post-contractueel concurrentiebeding werknemer

Vergoeding post-contractueel concurrentiebeding werknemer

In het kader van een overeenkomst i.v.m. de beëindiging van een arbeidsverhouding trachten werkgever en werknemer alle wederzijdse aanspraken, bekend of onbekend, afsluitend te regelen.

Vaak gebruikt men in Duitsland een formulering met de inhoud dat “saemtliche Ansprueche aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses mit Ausnahme des Zeugnisanspruchs als abgegolten gelten“.

De vraag is, of deze formulering ook het post-contractuele concurrentiebeding omvat. Immers een dergelijk beding is in Duitsland alleen rechtsgeldig als de werkgever voor de periode van het beding ook een vergoeding betaalt.

Het Bundesarbeitsgericht (wij kennen in Duitsland de mogelijkheid een arbeidsrechtsgeschil via meerdere instanties uit te vechten: Arbeitsgericht; Landesarbeitsgericht; Bundesarbeitsgericht) is van mening dat ook de vergoeding voor het concurrentieverbod onder de boven genoemde clausule valt, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat partijen hieromtrent geen regeling wilden treffen.

Meer weten over Duits arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.