Het aannemen van projecten

Het aannemen van projecten

Veel projecten worden op basis van een funktionale Leistungsbeschreibung (slechts het gewenste eindresultaat wordt omschreven) voor een forfaitaire prijs ( Pauschalpreis) aangenomen.

Een probleem dat zich regelmatig voordoet, is dat in de omschrijving van het project door de opdrachtgever niet elk risico wordt opgenomen, maar de opdrachtgever het aan de inschrijvende partij overlaat zich ter zake deskundig te maken. De sanering en uitbreiding van het Olympiastadion Berlijn was op een dergelijke manier gegund voor een forfaitaire prijs van 473 miljoen euro.

Onverwacht voor de opdrachtnemer worden er grote hoeveelheden PCB aangetroffen. De enkele miljoenen kostende verwijdering is niet in de calculatie opgenomen. Wie moet wat betalen?

In het boven genoemde geval waren partijen, zoals in dit soort contracten gebruikelijk, een garantierter Festpreis overeengekomen die ook het risico van onvolledig of gebrekkig omschreven prestaties zou afdekken. Ondanks het feit dat in de Leistungsbeschreibung nergens sprake was van een eventuele contaminatie met PCB, oordeelde de rechter dat ook de meerkosten van de verwijdering onderdeel van de Pauschalpreis zijn, omdat de opdrachtnemer in het kader van de funktionale Leistungsumschreibung in combinatie met een Pauschalpreis het risico voor het algehele project overneemt.

Meer weten over het aannemen van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.