Elektroschrott, de klopjacht begint!!! (omzetting richtlijn WEEE in Duitsland)

Elektroschrott, de klopjacht begint!!! (omzetting richtlijn WEEE in Duitsland)

Vanaf 24-03-2006 is het menens. Producenten en importeurs van elektr(on)isch apparatuur moeten opdraven voor de kosten van verwijdering van deze apparaten. Geschat wordt dat de kosten in het lopende jaar ca. 500.000.000 euro zullen bedragen. Deze kosten worden betaald door de bij de stichting EAR geregistreerde bedrijven. Leveranciers die niet geregistreerd staan, mogen geen elektr(on)ische producten meer in Duitsland verkopen. Logisch, dat geregistreerde bedrijven zullen onderzoeken of de financiële last ook door hun concurrenten wordt gedragen.

Er zijn twee mogelijkheden niet geregistreerde bedrijven aan te pakken die de Duitse markt beleveren.

De ene weg is via de civiele rechter. Aldaar kunnen concurrerende bedrijven eisen dat een niet geregistreerde leverancier zijn activiteiten op de Duitse markt staakt, er wordt een dwangsom opgelegd en een schadevergoeding moet worden betaald. Via de openbare lijst van geregistreerde bedrijven is gemakkelijk te achterhalen of een concurrent aan de verwijderingsbijdrage meebetaalt of niet.

Het ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie) eist bovendien van de Duitse autoriteiten dat zij scherp toezicht houden of niet geregistreerde bedrijven op de Duitse markt actief zijn. Ook de EAR kan sancties tot en met een verbod om elektr(on)ische apparatuur op de Duitse markt te verhandelen, opleggen.

Meer weten over de omzetting van de richtlijn WEEE in Duitsland? klik hier. Of neemt u contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.