Postlooptijd Nederland – Duitsland

Postlooptijd Nederland – Duitsland

Op 20 maart jl. ontving ik de bijgevoegde bevestiging tevens toegangsbewijs m.b.t. mijn deelname aan het 3e Jaarcongres Credit Management te Noordwijkerhout. De brief was op 23 februari jl. verzonden. Het – overigens zeer interessante – congres vond plaats op 9 maart jl.

Tip: belangrijke stukken moet men vooraf per fax of e-mail verzenden als er een termijn aan verbonden is.