Vordering op Duitse debiteuren na 30 dagen automatisch opeisbaar

Per 1 mei jl. is een nieuwe wet met betrekking tot de opeisbaarheid van vorderingen in Duitsland van kracht geworden. Hierdoor is een debiteur die dertig dagen na ontvangst van zijn rekening niet heeft betaald automatisch in gebreke (Verzug). Hiervoor hoeft niet meer zoals in het verleden een aanmaning te worden verstuurd.

De wet is van toepassing op alle contractsvormen, zoals bijv. koopcontracten, arbeidscontracten, contracten m.b.t. de aanneming van werk etc.