Rampscenario: afdracht loonbelasting en sociale lasten voor in Duitsland wonende en werkende medewerkers moet in Duitsland geschieden

Rampscenario: afdracht loonbelasting en sociale lasten voor in Duitsland wonende en werkende medewerkers moet in Duitsland geschieden

Grenzen vervagen en het wordt steeds normaler voor Nederlanders om in Duitsland te gaan wonen. Soms ontwikkelt deze overstap zich echter tot een rampenscenario, hetgeen blijkt uit de volgende casus:

Casus: Jan is verantwoordelijk voor de Duitse markt bij een gerenommeerd bedrijf in Nederland. Regelmatig bezoekt hij zijn Duitse afnemers.

Nu de huizenprijzen in Duitsland laag zijn, besluit hij zijn  huis in Nederland te verkopen en een huis met grote tuin in Duitsland te kopen. Duizenden Nederlanders zijn hem voorgegaan, omdat sinds de invoering van het nieuwe Nederlandse belastingstelsel ook de hypotheekaftrek voor het huis in het buitenland mogelijk is geworden, mits je in Nederland werkzaam bent en aldaar belasting betaalt. De salarisadministratie van het bedrijf voert het nieuwe woonadres van Jan in de computer in en alles blijft zoals het altijd was. Loonbelasting en sociale lasten worden in Nederland afgedragen. En dat is helaas fout.

De basisregel m.b.t. sociale lasten is simpel: in het land waarin iemand werkt, moeten ook de sociale lasten worden afgedragen (het zgn. werklandbeginsel).

Het bureau van Jan staat in het Nederlandse bedrijf, alwaar hij ook (on)regelmatig te vinden is. Ook de besprekingen met directie en collega’s vinden in Nederland plaats. Nog steeds bezoekt Jan regelmatig zijn Duitse klanten. Eigenlijk is er niets veranderd in verhouding tot vroeger.

Nu Jan echter in Duitsland woont en (ook) werkt, treedt de uitzonderingsregel van de EU – richtlijn 1408/71 in werking. Als iemand in twee landen werkt, geldt het woonlandbeginsel. Daardoor is hij in Duitsland aan de sociale verzekeringen onderworpen en dient het Nederlandse bedrijf de sociale lasten in Duitsland af te dragen.

Een vergelijkbare problematiek doet zich voor op het gebied van de (loon)belasting. Eerder was Jan in Nederland (onbeperkt) belastingplichtig zolang hij maar niet langer dan 183 dagen in Duitsland verbleef of zijn salaris werd betaald ten laste van een vaste inrichting in Duitsland. Omdat Jan nu echter in Duitsland woont en (ook) werkt moet over zijn Duitse activiteiten (pro rata) (loon)belasting in Duitsland worden betaald. Afhankelijk van de omvang van zijn werk in Duitsland, daalt het Nederlandse inkomen en daarmee ook de hypotheekrenteaftrek.

De Nederlandse salarisadministratie moet met deze situatie rekening houden, omdat natuurlijk het bedrijf aansprakelijk zal worden gesteld voor het verkeerd afdragen van sociale lasten. Achterhalen de Duitse instanties de verkeerde afdracht, dan betekent dit dat de Duitse (sociale) lasten onmiddellijk over de algehele periode van verkeerde afdracht aan de Duitse instanties moeten worden betaald en daarna met een geweldige administratieve rompslomp de foutieve aangiften in Nederland moeten worden gecorrigeerd.

Omdat het voor een Nederlandse salarisadministratie moeilijk, zo niet onmogelijk is de Duitse sociale lasten en loonbelasting correct te berekenen, hebben wij op ons kantoor een administratieservice ontwikkeld, die voor Nederlandse bedrijven de berekening en uitbetaling van lonen, sociale lasten en belastingen uitvoert.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.