Incasso in Duitsland is race tegen de overige crediteuren

Incasso in Duitsland is race tegen de overige crediteuren

Zakendoen is een abstract begrip en betekent het sluiten en naleven van overeenkomsten. Vooral het laatste lukt niet altijd. Vaak is er sprake van liquiditeitsproblemen, waardoor de afnemer een betaling uitstelt. Hoe dient daarmee te worden omgegaan in een land waarin een systeem van debiteurenbescherming bestaat en de crediteur geen snelle incassomiddelen ter beschikking staan?

Welnu, een incasso is in eerste instantie niets anders dan het gevolg van een verkeerd acceptatiebeleid. Had men de klant van tevoren op zijn financiële gegoedheid getoetst, dan had men harde afspraken omtrent de betaling van de facturen gemaakt c.q. zekerheden geëist.

Vaak gebeurt dit echter niet omdat men op de “persoon” afgaat, die zeer vertrouwenswaardig over komt. Als er dan na de levering van de goederen geen betaling volgt, is “Holland in nood”.

Edoch, met oog op een mogelijke toekomstige omzet (en winst) gaat de gemiddelde Nederlander heel voorzichtig met de debiteur om. Vaak gaat zelfs nog een tweede levering de deur uit ondanks het feit dat de debiteur eerdere toezeggingen tot betaling niet heeft waargemaakt.

Pas als na maanden alle pogingen om de debiteur tot betaling te bewegen mislukt zijn, besluit men de vordering ter incasso uit handen te geven.

Deze aanpak mag in Nederland wellicht acceptabel zijn, omdat je daar over snelle incassomiddelen zoals conservatoir beslag etc. beschikt. In Duitsland dient men echter sneller tot actie over te gaan omdat wij deze snelle middelen niet kennen.

In Duitsland gaan wij in geval van wanbetaling zo snel mogelijk over tot een gerechtelijke bevel tot betalingprocedure want pas met een dergelijke titel kan de debiteur tot betaling worden gedwongen. Het is een race tegen de overige crediteuren, want wie het eerst komt, maakt de grootste kans op succes.

Gezien het feit dat de Duitse crediteuren de Duitse spelregels beheersen, zullen deze dus zo snel mogelijk een procedure tegen de debiteur opstarten. Logisch dat de debiteur deze dreiging wil afweren en eerst de crediteuren betaalt die de Duitse aanpak volgen.

Buitenlandse debiteuren die volgens de regels van hun eigen land denken en handelen hebben tegenover de inheems crediteuren dan ook vaak een nadeel.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.