Arbeidscontract eindigt niet automatisch met het bereiken van een bepaalde leeftijd

Arbeidscontract eindigt niet “automatisch” met het bereiken van een bepaalde leeftijd

Over de mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst hebben wij u regelmatig geïnformeerd. Wat gebeurt echter als een arbeidsrelatie gewoon doorloopt en de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Eindigt de overeenkomst op dat moment automatisch of moet de werkgever nog actie ondernemen?

Welnu, er is geen wettelijke regeling die bepaalt dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt, wanneer een werknemer een bepaalde leeftijd bereikt of recht krijgt op uitbetaling van een pensioen. Het is dan ook noodzakelijk dat de overeenkomst formeel wordt beëindigd, hetzij door opzegging, hetzij door het afsluiten van een Aufhebungsvereinbarung.

Opzegging tegen de wil van de werknemer is echter niet gemakkelijk, omdat de wet het bereiken van een bepaalde leeftijd, resp. pensioengerechtigde leeftijd juist niet als reden voor opzegging erkent.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.