Handelsagenten: tussen Bezirksvertreter of Vermittlungsvertreter ligt een hemelsbreed verschil

Handelsagenten: tussen Bezirksvertreter of Vermittlungsvertreter ligt een hemelsbreed verschil

Bij het agentuurrecht zijn financiële consequenties vaak afhankelijk van kleine woordspelingen. Deze woordspelingen zijn voor Duitsers al niet zonder meer in hun juridische betekenis herkenbaar. Weest u derhalve voorzichtig als er woorden worden gebruikt waarvan u de achterliggende strekking niet begrijpt.

Nederlandse ondernemers werken graag met handelsagenten, omdat zij denken dat de agent slechts recht heeft op provisie als hij ook daadwerkelijk een opdracht heeft bemiddeld. Deze stelling klopt echter niet als aan de agent een bepaald gebied is toegewezen.

De wet is eenduidig: is aan de agent een bepaald rayon of gebied toegewezen, dan heeft hij recht op provisie over alle transacties in zijn gebied, onafhankelijk van de vraag of hij al dan niet aan de totstandkoming van de opdracht heeft meegewerkt (zgn. Bezirksvertretung).

Dit betekent dat elke bestelling die de principaal van een afnemer uit het gebied van de Bezirksvertreter ontvangt, tot provisieaanspraken van de agent leidt, ook al heeft de agent nimmer contact met de afnemer gehad. (U kunt zich voorstellen wat het voor een bedrijf kan betekenen als de agent het gebied Deutschland in zijn contract heeft staan).

Wat Nederlandse ondernemers echter wensen, is een zgn. Vermittlungsvertreter die alleen provisie ontvangt over door hem bemiddelde opdrachten in een bepaald gebied.

De wet biedt de mogelijkheid om van de wettelijk voorgegeven situatie af te wijken omdat de norm dispositief is. Een afwijking van de wettelijke situatie moet echter door partijen (zuiver) contractueel worden overeenkomen.

Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.