Handelsagent registreert stiekem merk van Nederlands bedrijf op zijn naam

Handelsagent registreert stiekem merk van Nederlands bedrijf op zijn naam

Wij kunnen er niet vaak genoeg voor waarschuwen, blijkt uit een zaak die onlangs aan ons werd overgedragen. Een Duitse handelsagent heeft jaren geleden het merk van zijn Nederlandse principaal geregistreerd op zijn eigen naam. Zolang de verhouding tussen partijen goed was, sprak hij er niet over. Echter, nu het Nederlandse bedrijf hem wil ontslaan, dreigt hij ermee de toekomstige leveringen van het Nederlandse bedrijf naar Duitsland gerechtelijk te blokkeren.

Wij zullen het niet hebben over de juridische maatregelen die wij allemaal zullen treffen om de aangekondigde blokkade tegen te houden. Te verwachten is echter dat op korte termijn het ene kort geding na het andere zal volgen. De inschrijving kan niet van de ene op de ander dag ongedaan worden gemaakt en het Nederlandse bedrijf behaalt ca. 20% van zijn omzet in Duitsland. Bovendien heeft men een groot aantal contracten met afnemers gesloten die men wil en moet nakomen.

Een schikking ligt voor de hand, maar enerzijds eist de agent een buitensporige prijs voor overschrijving van het merk, anderzijds wil het Nederlandse bedrijf zich niet laten afpersen.

Hoe het ook zal aflopen, de huidige situatie is het resultaat van het feit dat het Nederlandse bedrijf in het verleden zijn merk niet in Duitsland heeft geregistreerd. Een registratie kost een schijntje in vergelijking met de kosten die zullen ontstaan als de huidige situatie escaleert. En dan hebben wij het niet zozeer over de kosten van rechtsbijstand, als wel over contractuele boeten van de kant van de afnemers.

Wat kost de registratie van uw merk in Duitsland? Welnu, voor ca. € 800,00 registreren wij uw merk bij de Duitse instanties.

Meer weten over merkenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.