Het ultieme wapen van de handelsagent

Het ultieme wapen van de handelsagent

Veel Nederlandse berdrijven bewerken de Duitse markt met handelsagenten. Het voordeel is duidelijk. Een handelsagent is een zelfstandige ondernemer en als principaal hoef je dus geen sociale lasten te betalen en evenmin voor de afdracht van sociale lasten zorg te dragen. Bovendien, en dat is uit het oogpunt van zuinigheid wellicht het belangrijkste voordeel, ontvangt een handelsagent alleen maar provisie als hij ook scoort. Alleen, “elk voordeel heb z´n nadeel”, dus ook de handelsagent

Bij het beëindigen van de samenwerking heeft de agent immers recht op een goodwillvergoeding. Deze vergoeding bedraagt grofweg een gemiddelde jaarprovisie, berekend over de afgelopen vijf jaar.

Het gaat vaak om forse bedragen en de berekening van de vergoeding is dan ook regelmatig aanleiding voor geschillen. Toch worden de meeste zaken buiten rechte opgelost. Reden hiervoor is het ultieme wapen waarover de handelsagent beschikt.

Hij kan namelijk van de principaal een boekuittreksel eisen, waarin alle transacties uit de afgelopen jaren zijn gedocumenteerd. De ondernemer is in dat geval verplicht o.a. de volgende gegevens te overhandigen:

Name und Anschrift Kunde
Datum Auftrag
Datum Lieferung
Datum/Nummer Rechnung
Datum Zahlung
Datum vollständige Abwicklung
Grund für Fehlbestand
Wert des Fehlbestands

(Deze lijst is verre van compleet. Welke punten er nog bij komen, hangt echter van uw eigen bedrijfssituatie af).

Natuurlijk heeft u alle gegevens in uw computerprogramma. Helaas zult u constateren dat zij niet aan elkaar verbonden zijn en het eindeloos veel werkuren vergt, het overzicht te produceren.

De agent kan u via de rechter dwingen het boekuittreksel op te stellen. In het uiterste geval kan zelfs een bevel tot gijzeling worden uitgesproken opdat u gearresteerd wordt en blijft tot dat het boekuittreksel beschikbaar is.

Het is dus zaak reeds bij het aangaan van een agentuurovereenkomst rekening te houden met het feit dat u ooit misschien een dergelijk uittreksel nodig zult hebben.

Meer weten over het Duitse recht m.b.t. handelsagenten? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.