Geregistreerd merk geeft voorrang bij registratie EU – domein

Geregistreerd merk geeft voorrang bij registratie EU – domein

Sinds afgelopen december kunnen EU – domeinnamen worden geregistreerd. Dit geschiedt in drie fasen. In de zgn. Sunrise Period I hebben houders van een merkenrecht voorrang.

Vanaf 07-02-2006 loopt de Sunrise Period II en hebben mensen of organisaties voorrang die hun (bedrijfs)naam willen inschrijven. Vanaf 07-04-2006 kan eenieder meedingen.

De deelname aan de Sunrise Period I vereist een ingeschreven merk. Zonder inschrijving wordt de registratie niet in behandeling genomen.

Tegen de registratie van een domeinnaam kan door belanghebbenden verzet worden aangetekend.

Meer weten over de registratie van een domein en/of merkenrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.