Handelsagenten: agent heeft recht op provisie ook als niet wordt geleverd

Handelsagenten: agent heeft recht op provisie ook als niet wordt geleverd

Het recht op provisie van de agent ontstaat op het moment dat het contract tussen principaal en klant tot stand komt onder het opschortende beding van de uitvoering van de transactie.

Als de transactie niet of niet geheel wordt uitgevoerd dient de principaal desondanks de provisie te betalen, tenzij hij overmacht kan aantonen.

Onder overmacht in de relatie principaal/agent wordt trouwens niet het feit begrepen dat de principaal de goederen niet van zijn leveranciers heeft ontvangen (Selbstbelieferungsvorbehalt).

Ook het feit dat de principaal te laat of een slechte kwaliteit levert en derhalve creditnota´s schrijft, gaat niet ten laste van de provisieaanspraak van de agent.

Meer weten over agentuurrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met G. Surmann of mevrouw C. van den Hurk. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.