Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Unterlassungserklaerung

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Unterlassungserklaerung

Verbonden met een Abmahnung wegens (beweerde) inbreuk in het Intellectuele Eigendom van een derde is altijd de zogenaamde Unterlassungserklärung, waarin men dient te verklaren dat de inbreuk makende handeling in de toekomst niet nog eens zal geschieden. Omdat de tekst van deze verklaring door de eisende partij is opgesteld is het gevaar groot dat men zich aan verplichtingen dient te onderwerpen die verder gaan dan de wet verlangt. Het is dus zaak de inhoud van de verklaring zorgvuldig te toetsen, alvorens men deze ondertekent. Wil men de tekst wijzigen of passages schrappen, dan is het raadzaam de wijzigingen in de tekst met de eisende partij af te stemmen omdat anders het gevaar van een kort geding dreigt. De formuleringen moeten weloverwogen zijn onder het motto: onvermijdbare verklaringen dienen tot het noodzakelijke minimum te worden beperkt.

Meer weten over Intellectueel Eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.