Duitsland is onvoorstelbaar rijk, en dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven!

Duitsland is onvoorstelbaar rijk, en dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven!

Met het “Neue Kommunale Finanzmanagement” verlaten de gemeentelijke penningmeesters het eeuwenoude grondbeginsel van het kameraal (kas)stelsel en stappen over op de door iedere koopman aangehouden commerciële bedrijfsadministratie: het systeem van dubbele boekhouding dat inkomsten en uitgaven transparanter moet maken. En hierin wordt nu ook het complete vermogen van een gemeente meegeteld, daaronder straten, pleinen, percelen, banen, kunstwerken, openbare gebouwen – tel maar op!

De stad Kleef, net over de grens bij Nijmegen, heeft bij de aanvaarding van zijn begroting voor het jaar 2008 al dankbaar gebruik gemaakt van deze pakjesavondstrategie. Met als resultaat 550 miljoen euro in oma`s ouwe sok onder de matras. Nog wordt het vermogen van het ongeveer 50.000 inwoners tellende historische stadje slechts geschat. Maar met het oog op de verplicht gestelde invoering van het nieuwe stelsel over een jaar wordt het vermogen van Kleef wel al geïnventariseerd en gecatalogiseerd. En zo is er in de actuele begroting van Kleef dan ook geen sprake meer van een doodsimpele resultaatrekening volgens de eenvoudige kasboekhouding. Vanaf heden heet dit “Produkthaushalt”, en daarin zijn niet alleen de onkosten en revenuen, maar ook de ontwikkeling van het gemeentelijk vermogen op een rijtje gezet.

Nog veel rijker dan het landelijke Kleef is Dortmund. Deze industriestad met zijn 585.000 inwoners heeft een aantal jaren geleden deelgenomen aan een modelproject en volgt bij het spel met de knikkers al sinds 2005 de richtlijnen van het “Neue Kommunale Finanzmanagement”. Het zal niemand werkelijk verbazen: Ook in Dortmund mag het resultaat er wezen. De door hoge werkeloosheid en een schuldenlast van meer dan 1 miljard Euro geteisterde roergebiedsmetropool kan volgens een balansontwerp voor het jaar 2008 beschikken over een vermogen van 6,7 miljard euro. Dat betekent per hoofd van de bevolking de aardige som van 11.500 euro – overigens exact zoveel als in Kleef. Daar tegenover staat in Dortmund wel een schuldenlast per inwoner van rond de 1600 euro, in Kleef bedraagt deze slechts 400 euro.

Wie zulke rijkdommen achter de hand heeft, kan natuurlijk op allerlei terreinen (“Produktbereiche”) de sinterklaas uithangen. In Dortmund heeft de burgermeester al aangekondigd, sportaccomodaties, brandweer- en politiecorpsen, kinderopvangcentra en scholen met gulle hand te gaan bedelen. Toch aardig van zo`n man die op deze manier natuurlijk ook vol vertrouwen de verkiezingen over een jaar tegemoet kan zien.

Het spreekt vanzelf, dat in navolging van de steden Dortmund, Düsseldorf, Brühl, Gütersloh, Moers, Münster en Kleef spoedig ook de rest van Noordrijn-Westfalen na het opmaken van de kas meteen de bovenste lade van de schatkist opentrekt. Opeens mag het zwembad toch operationeel blijven maar moet natuurlijk eerst dringend worden gerenoveerd. Een jeugdsoos is al langer in de planning en zou op het stil gelegde industrieterrein goed passen. Een multifunctionele evenementenarena staat intussen op het verlanglijstje van bijna iedere tweederangs provincieplaats.

Voor (onder-)aannemers, loodgieters en ondernemers uit de elektrobranche breken dus gouden tijden aan. En aangezien de meeste gemeentes in deze deelstaat, met z`n pakweg twee miljoen meer inwoners dan Nederland, vlak over de grens liggen, is het zaak bij de start van dit investeringsoffensief een pool position in te nemen.

Als men trouwens de +/- 11.000 euro vermogen per inwoner van de gemeente omrekent naar de 81 miljoen inwoners van Duitsland, dan bedraagt het algemene vermogen van de Duitse gemeenten ongeveer 900 miljard euro. Daar moet u dan nog het vermogen van de deelstaten en de bondsrepubliek plus andere overheidsgerelateerde organisaties zoals Landschaftsverbände etc bij optellen.

Vergeet ook niet het particuliere vermogen van de Duitse burgers, dat bij ca. 80.000 euro per inwoner ligt en in totaal dus 6,4 biljoen euro bedraagt. Echter, niet elke Duitser is even rijk, de rijkste 10 % van de bevolking beschikt over 2/3 van dit bedrag.

N.B. de internationale banken hebben vanwege de subprime-crisis tot nu toe ca. 500 miljard euro uitgeboekt, meer dan de helft van het algehele vermogen van de Duitse gemeenten. En dat is pas het begin…..