Aanvraag arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) voor uw Duitse vestiging

Ook Duitsland kent een wtv – regeling als steunmaatregel bij tekort aan onderhanden werk, het zogenaamde Kurzarbeitergeld (KUG). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men een aantal formulieren in te vullen, te weten de Anzeige über Arbeitsausfall en de Antrag auf Kurzarbeitergeld (Leistungsantrag).

Echter, met het invullen alleen is het niet gedaan, en regelmatig dient er ook nog een gesprek met de Bundesagentur plaats te vinden waarin men zich persoonlijk wil overtuigen van de achtergronden voor de aanvraag. Doelstelling van dit gesprek is te voorkomen dat het KUG wordt misbruikt in het kader van een sterfhuisconstructie.

De Duitse regeling is ingewikkeld m.b.t. de voorwaarden voor KUG. O.a. moet voor 1/3 van de werknemers minimaal drie dagen per maand geen werk voorhanden zijn nadat het bedrijf alle andere middelen heeft toegepast, zoals het opnemen van verlofdagen en het afbouwen van overuren.

De aanvraagformulieren kunt u downloaden bij de Bundesagentur für Arbeit

Meer weten over werktijdverkorting en arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann of Torsten Viebahn van ons kantoor.