Decent protectionisme steekt op kop op

De regering van Nordrhein-Westfalen heeft een voorstel tot bespoediging van de aanbestedings- en toewijzingsprocedures aangenomen. De maatregel is (met toestemming van de EU) ingevoerd om tijdens de economische crisis sneller opdrachten te kunnen verlenen. Voor wat betreft toewijzingen boven de EU-drempelwaarden (5.125.000 euro voor bouwgerelateerde prestaties, 206.000 euro voor toelevering en service) kunnen overheidsopdrachtgevers de duur van een aanbesteding van 87 naar 30 dagen terugbrengen.

Daarnaast worden tot eind 2010 de drempelwaarden voor beperkte aanbestedingen en onderhandse toewijzingen verhoogd. Voor een beperkte aanbesteding geldt het bedrag van 1 miljoen euro, voor onderhandse toewijzingen 100.000 euro. Beneden deze drempelwaarden kan een opdrachtgever beperkte aanbestedingen of onderhandse toewijzingen toekennen, zonder de buitengewone situatie te moeten bewijzen. 

Tegelijkertijd kunnen bij opdrachten door de Bund alleen ondernemingen een offerte indienen, die bij de Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen zijn geregistreerd. Hiervoor moeten bedrijven het een en ander documenteren. Doel van deze maatregel is om de aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen, concurrentie te bevorderen, de bouwkwaliteit te garanderen en illegale tewerkstelling te bestrijden. Met het oog op hun verregaand recht op zelfbestuur wordt universiteiten en gemeentes aangeraden, opdrachten alleen nog maar overeenkomstig het prekwalificatiesysteem toe te kennen.

Tip 1: Gezien het feit dat de postlooptijd tussen Nederland en Duitsland varieert tussen de twee en zeventien dagen (zoals wij regelmatig meemaken) is het aan te bevelen, stukken per koerier te laten bezorgen.

Tip 2: Een telefonische navraag bij de “Verein für Präqualifikation” bracht aan het licht dat momenteel geen enkel Nederlands bedrijf in Duitsland is geprekwalificeerd!

Tip 3: lees hier de persmededeling van het ministerie: http://www.wirtschaft.nrw.de/

Meer weten over het uitvoeren van (bouw) projecten in Duitsland? Voor vraagstukken omtrent prekwalificatie en VOB neem contact op met Udo Croonenbrock. Voor vragen omtrent Handwerksrolle, 183 dagen regeling, 15% voorheffingsregeling neem contact op met Nicki Welchering van ons kantoor.