Kurzarbeit (Werktijdverkorting) … Vragen en Antwoorden

De crisis op de internationale financiële markten heeft in Nederland gevolgen voor de reële economie veroorzaakt, en wel zo snel dat veel bedrijven reeds eind vorig jaar werden geconfronteerd met een acute teruggang van de navraag. Om te voorkomen dat deze bedrijven onder druk van een recessie ertoe overgaan, personeel te ontslaan, heeft het kabinet werktijdverkorting mogelijk gemaakt als (tijdelijk) middel, om de eerste schokgolven van de kredietcrisis op te vangen en de moeilijke fase te overbruggen.