Uw Duitse klant annuleert de order, wat zijn uw rechten?

Steeds vaker annuleren klanten orders met als argument: “de kredietcrisis”. Enerzijds getuigt het van stijl om je onvermogen vroegtijdig aan te geven, anderzijds heeft u natuurlijk kosten gemaakt en ontgaat u de winst uit deze transactie. Wat zijn uw rechten?

Pacta sunt servanda oftewel afspraken moet je nakomen is het uitgangspunt van het zakendoen (ook in Duitsland). U heeft dus het recht dat de goederen worden afgenomen en worden betaald. Echter, u moet eerst leveren en dan wachten op de betaling. U loopt dus het risico dat u uw goederen kwijt bent en de rekening niet wordt betaald.

Iets anders kan gelden als de afnemer stelt dat hij geen geld heeft om te betalen. Dan kunt u de levering onder bepaalde omstandigheden opschorten en de afnemer sommeren om “Zug um Zug” de levering tegen betaling  te laten geschieden of een zekerheid te stellen. Na afloop van de gestelde termijn kunt u tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.

Ontbinding leidt tot schadevergoeding en dat klinkt gemakkelijker dan het is. U moet uw complete calculatie openleggen en aantonen dat het onmogelijk was, om de goederen aan een derde te verkopen. Tevens dient u “ersparte Aufwendungen” tegen te rekenen. Het laat zich raden dat elk punt aanleiding tot discussie gaat geven.

Meer weten over (ontbinding van) contracten in Duitsland? Neem contact op met dhr. Klönne of dhr. Croonenbrock.

Meer weten over het opzeggen van distributieovereenkomsten? Neem contact op met mevr. Gisela Surmann.