Financiële tsunami dreigt door Duitse debiteuren….en Nederlandse ondernemers doen niets!

KPMG spreekt van een dreigende financiële tsunami en de noodzaak, om alle geledingen binnen een bedrijf op de kasstroom te gaan sturen. Voor het artikel klik hier

Tegen deze achtergrond zou je verwachten dat er een reusachtige belangstelling zou zijn voor een cursus “Debiteurenbeheer, Credit Management en Incasso m.b.t. Duitse klanten”.

 

Nederland levert tenslotte voor zo´n kleine 80 miljard euro aan Duitsland, en de kans is niet denkbeeldig dat niet alle Duitse afnemers hun rekeningen zullen of kunnen betalen. Immers, er zullen in het jaar 2009 ca. 35.000 Duitse bedrijven failliet gaan. Als maar 0,5% van alle Nederlandse rekeningen op Duitse klanten onbetaald blijft (en dan beschikt u over ‘s werelds beste Creditmanagement-organisatie), spreken wij over een schade van 400 miljoen euro die zeker zal worden geleden.

Edoch, de belangstelling om meer over de omgang met Duitse klanten te weten, viel enigszins tegen. Van de 12.000 Nederlandse bedrijven, die door de “Nederlands Duitse Businessacademie” voor deze cursus werden uitgenodigd, toonde er niet één belangstelling.
Het is logisch dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van (overbruggings) kredieten aan deze bedrijven. Immers, er is geen oever te zien waar de brug zal einden.
N.B.:Uw scoring volgens de regels van Basel II is o.a. afhankelijk van het hebben en hanteren van een Credit Management-strategie. En, als u een aanzienlijk aandeel van uw omzet met Duitsland genereert, moet er ook een deugdelijke strategie voor dit land zijn.

De volgende cursus “Debiteurenbeheer, Credit Management en Incasso m.b.t. Duitse klanten” van de Nederlands Duitse Businessacademie vindt plaats op 30 maart a.s. Aanmelden kunt u zich hier.

Tussentijds meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze specialisten.