Handelsagenten als incassobureau?

Handelsagenten hebben regelmatig rechtstreeks contact met uw klant en zijn ook vaak in diens regio gevestigd. Komt het tot storingen in het betalingsgedrag, dan is het voor de agent een kleine moeite om naar de klant toe te rijden en polshoogte te nemen. Beter dan het sturen van aanmaningen en het nabellen door uw administratie is natuurlijk het persoonlijke gesprek.

Problematisch is in dit verband natuurlijk het feit dat de agent enigszins “afhankelijk” is van zijn relatie met de klant. Pakt hij de klant te hard aan om betalingen voor de principaal te bewerkstelligen, dan moet hij bij zijn volgend bezoek ermee rekening houden dat de klant geen order schrijft, en dat kost de agent dan inkomen (provisie) in de toekomst. Anderzijds, als de klant niet betaalt, moet de agent reeds ontvangen provisie aan de principaal terug betalen. Hier ligt dan ook het eigen belang van de agent de klant over te halen om te betalen.

Hoe het ook zij, de agent dient uw ogen en oren in de markt te zijn en ook over financiële ontwikkelingen bij klanten te berichten. Bij een goed samenspel tussen agent en uw credit management kunt uw vroegtijdig op problemen inspelen.

Meer weten over het recht van handelsagenten en vertegenwoordigers? Neem contact op met Gisela Surmann of Cathrin van den Hurk.