Bouwen: Nieuwe Duitse aanbestedingsregelingen

Het nieuwe Duitse Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts is door de bondsraad aanvaard. Hiermede gelden in de toekomst o.a. de volgende regelingen:

a) MKB-clausule: opdrachten worden in beginsel geknipt in Fach- und Teillose

b) Selectiecriteria: naast de criteria van vakkunde, prestatievermogen en betrouwbaarheid wordt in de toekomst ook gekeken naar de afwezigheid van juridische antecedenten door een bedrijf. Voor de gunning kunnen milieucriteria en sociale of innovatieve aspecten een rol spelen.

c) Prekwalificatie: is nieuw geregeld (een verplichting geldt reeds voor de Hochbau bij opdrachten van de Bund.

d) Stedenbouwkundige contracten: een openbare aanbesteding is niet (meer) noodzakelijk als een stuk grond wordt verkocht, waarbij de verkoop is gekoppeld aan een stedenbouwkundige overeenkomst.

e) Bezwaar door een biedende partij: wordt door een biedende partij een overtreding van de aanbestedingsregels geconstateerd en is deze in de Vergabeunterlagen zichtbaar, moet men tot het einde van de termijn tot afgifte van een offerte bezwaar aantekenen.

Meer weten over aanbestedingen in Duitsland en Duits bouw- en Werkvertragsrecht? Neem contact op met Udo Croonenbrock.