Beëindiging van bedrijfsactiviteiten in Duitsland: De adviseurs van onze Duitse dochteronderneming zijn de vrienden van de Duitse directeur

Bij veel Nederlandse bedrijven met een Duitse dochteronderneming worden op het moment kritische analyses gemaakt, hoe men met deze (verliesgevende) dochter in de toekomst zal omgaan. Helaas beschikt men in Nederland slechts over rudimentaire gegevens over de Duitse dochter. Er zijn geen kopieën van de (arbeids-)overeenkomsten, huur- en leasingcontracten,   laat staan de boekhouding. Eerlijk gezegd, er is bijna geen enkele informatie binnen de Nederlandse organisatie aanwezig die voor een beoordeling van de situatie en inschatting van de kosten noodzakelijk zou zijn.

Dit fenomeen is niet nieuw (wij schreven hierover reeds tijdens de vorige crises  in 2002 en 2003) en u bent ook niet alleen op de wereld met dit probleem, want talloze Nederlandse bedrijven zijn u voorgegaan of staan voor de zelfde situatie.

Er zou een interne due diligence op z´n plaats zijn om alle noodzakelijke gegevens voor de beslissing te achterhalen. Maar hoe doe je dat ongemerkt als de Duitse directie en het Duitse personeel niets van uw “interne” overwegingen mogen weten en de Duitse adviseurs zoals de accountant en de advocaat vrienden van uw Duitse directeur zijn? Krijgt u in een dergelijke situatie wel objectieve informatie en adviezen, en hoe staat het met de geheimhouding?

Wij hebben er al eerder over geschreven dat het zinvol is, om een complete schaduwadministratie in Nederland te voeren opdat u onafhankelijk bent in het nemen van uw beslissingen. Ook zijn wij voorstander van een splitsing van de adviesinfrastructuur van de Duitse directie. Maar deze wijsheid komt nu wellicht als mosterd na de maaltijd.

Als u enige aandeelhouder van de Duitse GmbH bent en tevens enige (statutaire) directeur, dan heeft u tenminste de onbeperkte mogelijkheid tot handelen in uw voordeel. U kunt de nodige besluiten tot liquidatie en beëindiging van overeenkomsten zelfstandig nemen.

Zijn er meerdere aandeelhouders (geliefde variant om Duitse “partners” te motiveren) of erger nog, is de Duitse directeur de enige statutaire vertegenwoordiger van de vennootschap, dan geeft dat problemen. Over de liquidatie moet u besluiten tijdens een aandeelhoudersvergadering, en de enige persoon die wilsverklaringen namens de GmbH mag afgeven – zoals het opzeggen van (arbeids)contracten) – is de Duitse directeur, die daarmee wellicht zijn eigen graf dient te graven. Al met al geen situatie om vrolijk van te worden, maar toch moet er worden gehandeld en de tijd dringt.

Voor onafhankelijk advies over de beëindiging van uw activiteiten staan u binnen ons kantoor de volgende aanspreekpartners ter beschikking:

Ondernemingsrecht: Freddy Heinzel, Nicki Welchering
Arbeidsrecht: Gisela Surmann, Torsten Viebahn, Anja Romijnders
Fiscaliteit: Anton Ingenerf, Sabine Lenk
Faillissementen: Lars Wemmers
Intellectueel Eigendom: Heinz Klönne
Vastgoedtransacties: Alexander Crämer
Werkvertragsrecht: Udo Croonenbrock
Creditmanagement: Jan Schneider-Maessen