Nederlanders hechten geen enkele waarde aan hun eigen geld!

Geachte dames en heren,

Door firma Jansen BV wonende te Nederland is ons opgedragen U de hierna aangegeven bedrag te eisen, door uw schuld, U bekend. Op reden uitgebleven betaling eist onze Klient incasso-Provision en rente over noodzakelijk bedrag.

Intotaliteit is u geschuld:
Hauptsumme: 52.000€, Inkassokosten, Sinsen zu zahlen.

Wij Aanmanen U ter betaling van het geschulde bedrag binnen vijf dage na aanschreijfdatum van deze brief aan onze onderneming te betalen of op onze hieronder aangegeven facturen over te maken. Mogelijke beroepingen tegen de vordering kunt u binnen vijf dagen na het aanschreijfdatum van heden schriftelijk bij ons indienen. Verzuim een dezer, brengt u meteen in verzuim en wordt aan gerecht doorgestuurd. Dat kan betekenen dat hoge gerechtskosten voor uw factuur komen!

hoogachtend

Wat u hier boven leest, is de letterlijke terugvertaling van de Duitse tekst van een sommatiebrief van een bekende en gerenommeerde Nederlandse organisatie, aan die een ondernemer zijn vordering op basis van no cure, no pay heeft toevertrouwd. Een op zichzelf staand geval? Nee, wij hebben er legio voorbeelden van. Conclusie: Nederland heeft geen kredietcrises maar een taalcrises!

Het spreekt voor zich dat onze Rechtsanwaltsfachangestellten, die een meerjarige vakopleiding hebben doorlopen, de Duitse taal wel beheersen en uw debiteur duidelijk kunnen maken wat van hem wordt verwacht.