Handelsagenten en distributeurs: Heeft u wel een schriftelijke overeenkomst?

Contracten met  agenten en distributeurs kunnen zowel schriftelijk alsook mondeling, ja zelfs door feitelijke gedraging tot stand komen. Zolang de relatie goed is, doet de vorm niet ter zake en zullen de afspraken worden nagekomen. Helaas leven wij niet in een ideale wereld en het is derhalve niet uitgesloten dat er vroeg of laat een kink in de kabel komt.

Op dat moment is een schriftelijke overeenkomst plotseling zeer waardevol (als zij tenminste de gemaakte afspraken zuiver en alomvattend verwoord). De wederzijds rechten en plichten kunnen worden herleid uit de overeenkomst en voor lacunes biedt de wet een “redelijke” oplossing.

Als er niets (schriftelijk) is geregeld, gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen en de gerechtelijke uitspraken daaromtrent, en die zijn nadrukkelijk in het voordeel van de handelsagent, die als de economische zwakkere partij wordt gezien en derhalve dient te worden beschermd.  

Uiterlijk als de zaak voor de rechter komt zal trouwens blijken, wat de veel gebruikte standaardovereenkomsten waard zijn. Veel verkopers van deze overeenkomsten schrijven namelijk gewoon de wettelijke bepalingen over, voorzien de tekst van een ander lay-out en verkopen dit intellectuele meesterwerk verhoudingsgewijs duur (het mag namelijk niets kosten). In dit soort gevallen is de agent in een prima uitgangssituatie en zullen de bespaarde kosten voor maatwerk met een factor 10 moeten worden betaald.

Voor maatwerk op het gebied van agentuur- en distributeurscontracten kunt u contact opnemen met Gisela Surmann of Cathrin van den Hurk.