Ondernemingsrecht: Aansprakelijkheid van de directeur voor belastingschulden van de vennootschap

In tijden van een financiële crisis hebben steeds meer bedrijven last van liquiditeitsproblemen. Hoe ga je in deze situatie als Geschäftsführer van een Duitse GmbH om met (latente) belastingschulden? Welnu, volgens de Duitse wet heeft de Geschäftsführer de plicht, om voor de afdracht van belastingen zorg te dragen. Komt hij deze verplichting niet na, kan hij door de Duitse fiscus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt in voorkomende gevallen zelfs bij een procedure bij het Finanzgericht. Als achteraf blijkt dat de aangevochten aanslag terecht was opgelegd en de huidige financiële situatie van de vennootschap de betaling onmogelijk maakt moet de directeur er serieus rekening mee houden de belastingschuld uit eigen vermogen te moeten betalen. Het feit dat hij wellicht in Nederland woont helpt niet omdat de Duitse fiscus in veel gevallen op de hulp van de Nederlandse kan rekenen.     

Meer weten over Duits vennootschapsrecht? Neem contact op met Nicki Welchering van ons kantoor.
Meer weten over de aansprakelijkheid van directeuren? Neem contact op met Gisela Surmann of Torsten Viebahn.