Column “Steun aan de debiteur / steun aan u?”

In de Juridische Nieuwsbrief van juli 2009 heeft u kunnen lezen dat in het kader van kredietverzekering ook steun aan de debiteur kan worden verleend. Naar aanleiding van de reacties op dit artikel gaan wij hier nog even wat verder door op deze materie.

Als gevolg van de kredietcrisis zijn kredietverzekeraars extra kritisch als het gaat om het afgeven en continueren van kredietlimieten. Als u verzekerd bent wordt u hier regelmatig mee geconfronteerd.
Voor niet verzekerde ondernemingen heeft dit tot gevolg dat relatief meer potentiële klanten zich melden die elders geen of onvoldoende krediet krijgen.

Ook limieten op uw onderneming kunnen worden ingetrokken of verlaagd indien cijfers niet tijdig beschikbaar worden gesteld, of indien de officiële jaarcijfers niet krachtig genoeg zijn om de bij kredietverzekeraars op uw onderneming gevraagde kredietlimieten te verstrekken.
Gevolg: een aantal van uw leveranciers worden strakker, verlagen uw kredietfaciliteit of trekken deze zelfs geheel in.
Oplossing: ellenlange discussies met leveranciers dat u wel degelijk kredietwaardig bent, (“Ik heb toch nog altijd betaald?”) of discussies met kredietverzekeraars, beschikbaar stellen van gegevens, bezoeken van de kredietverzekeraars etc.

Wij, als intermediair, kunnen u een hoop van deze ellende besparen.
Indien u van menig bent dat u kunt aantonen dat uw onderneming wel degelijk kredietwaardig is, kunnen wij in een persoonlijk onderhoud bij uw onderneming inventariseren, welke documentatie zal worden gevraagd en door u beschikbaar kan worden gesteld. Vervolgens hebben wij de ingangen bij verzekeraars om met behulp van deze documentatie en onze toelichting limieten te laten herstellen of afgeven. Dit scheelt u een hoop tijd en de kans van slagen is groter.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers of steun aan de debiteur? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.