Wie met wie en waarmee na de parlementsverkiezingen van 27 september

Eind van de maand mogen 62,2 miljoen Duitsers naar de stembus. Naar verwachting zullen de twee sinds 2005 gezamenlijk regerende partijen CDU en SPD weer de meeste stemmen opeisen. Maar als ze op 27 september echt de keus zouden hebben, zouden volgens het weekblad “Stern” minstens 18 procent van de kiesgerechtigden op de Horst Schlämmer Partei (HSP) stemmen.
Als conservatief, liberaal én links omschrijft lijsttrekker Horst Schlämmer alias TV-comedian Hape Kerkeling zijn verkiezingsprogramma. Tot de programmapunten van Schlämmer, die in zijn sketches steeds een grijze trenchcoat, een klein zwart mannenhandtasje aan de arm, een goudkleurige ring aan de hand en een kunstgebit draagt, behoren onder andere subsidie voor zonnebanken en een minimuminkomen van 2.500 euro voor alle Duitsers. Zijn verkiezingsslogan: “Yes weekend”.
Hoewel dit typetje in Duitsland inmiddels razend populair is, geeft het merendeel van de Duitse kiezers niettemin de voorkeur aan de gevestigde partijen. Hun verkiezingsprogramma´s klinken weliswaar minder ludiek, maar goed, ze hebben in geval van succes bij de verkiezingen dan ook verregaande gevolgen voor het bestaan van Max modaal.

Belastingen, sociale lasten, zorg- en gezinsbeleid, werkgelegenheid, milieu en energie, crisisbeleid – wat de meeste van deze programmapunten betreft, hebben de politieke partijen in Duitsland uiteenlopende ideeën. Maar in het jaar 2009 gaan SPD, CDU/CSU en FDP maar ook Grüne en Die Linke uit van dezelfde premisse: sparen is niet van deze tijd, onder barre omstandigheden als dezen moet de staatskas open, openbare projecten en rijzende koopkracht moeten de economie uit het slop halen. Slechts over de manier waarop bestaat onenigheid. Hier volgen enkele voorbeelden.

Belasting: Volgens de christendemokratische partijen CDU en CSU moet het laagste percentage van de inkomstenbelasting van heden 14 % omlaag naar 12 % en het maximale percentage van heden 42 % naar 39 %. De successiebelasting willen CDU/CSU ter vergemakkelijking van opvolging binnen een bedrijf schrappen, als gegarandeerd is dat het bedrijf nog minstens 10 jaar bestaat. Ook gezinnen pikken in dit programma een graantje mee: door een belastingvrij bedrag van 8.000 € per gezinslid. De sociaaldemocraten (SPD) zijn vooral begaan met het lot van gezinnen met kinderen en mensen met een minimuminkomen. Derhalve willen zij een belastingverlaging van heden 14 % naar 10 %. Bovendien vinden zij dat de Reichensteuer van nu 45 % naar 47 % moet en dit tarief dan geldt voor inkomens vanaf 125.000 € per jaar (nu:250.000 €).
De FDP wenst belastingverlagingen voor iedereen en stelt drie tarieven voor: 10 % voor inkomens tot 20.000 €, 25 % tot 50.000 € en 35 % vanaf 50.000 €. Daarnaast een belastingvrij bedrag voor iedereen ter hoogte van 8.004 €. Financieren wil de liberale partij dit door te snijden in de openbare uitgaven en subsidies. Die Grünen lonken met een grootscheeps investeringsplan van 80 miljard €, dat gefinancierd dient te worden d.m.v. een hoger maximaal belastingpercentage (45 %) en een vermogensbelasting voor rijke medeburgers. Die Linke geeft de voorkeur aan een “Millionärssteuer” van 5 % op vermogens boven 1 miljoen € en een verhoging van het maximale percentage naar 53 % voor inkomens vanaf 70.245 € per jaar.

Werkgelegenheid: De SPD wil naar een wettelijk minimumloon van 7,50 €, de pensioengerechtigde leeftijd blijft, zoals reeds is vastgelegd, bij 67. Particulier vermogen van bijstandstrekkers (Hartz IV) wordt niet op het bijstandsbedrag in mindering gebracht, als dit vermogen in de oudedagvoorziening wordt gestopt. CDU/CSU staan afwijzend tegenover een wettelijk minimumloon en geven de voorkeur aan een combinatie tussen loon en een aanvullende overheidsuitkering. De zusterpartijen vinden dat bijstandstrekkers meer spaarcentjes voor de oudedagvoorziening mogen houden. De FDP wil van de hele Hartz-IV-regeling af en stelt een basisinkomen (Bürgergeld) van 662 € voor. De limiet voor zogenaamde Minijobs (vrij van sociale lasten) moet van 400 € omhoog naar 600 €. Evenals de SPD eisen Die Grünen een minimumloon van 7,50 €, het bijstandsbedrag moet naar 420 €, en een d.m.v. belastingen gefinancierde AOW dient ouderdomsarmoede tegen te gaan. Voor Die Linke is een minimumloon van 10 € het doel, de ww-periode moet worden verlengd, het Hartz-IV-tarief naar 500 € en de pensioensgerechtigde leeftijd van heden 67 behoort weer afgeschaft.

Milieu: CDU/CSU zijn tegen de afschaffing van kernenergie, zij geven de voorkeur aan een energiemix tussen conventionele kolencentrales, duurzame energievormen en kernenergie. De SPD heeft reeds jaren geleden bepaald dat tot 2021 alle Duitse kerncentrales worden stilgelegd, tot 2050 wil de SPD volledig op duurzaam opgewekte energie overstappen. De FDP wil aan kernenergie als overgangstechnologie vasthouden en tegelijkertijd efficiëntere kolencentrales bouwen. Die Grünen vinden dat oude kerncentrales zo snel mogelijk moeten worden stilgelegd, nieuwe kolencentrales ziet de groene partij helemaal niet zitten, tot het jaar 2040 dient de overstap naar duurzame energievormen te zijn voltooid. Wat Die Linke betreft, behoren alle 17 nog actieve Duitse kerncentrales te worden stilgelegd. De CO-2-uitstoot wil de partij tot het jaar 2020 met de helft verminderen. Om dit doel te bereiken, acht Die Linke het noodzakelijk de opwekking van duurzame energie te bevorderen en de energie-efficiëntie te verhogen.

Crisisbeleid: Onder de actuele omstandigheden vinden CDU/CSU overheidsinterventie een noodzakelijk kwaad, maar het mag geen gewoonte worden. Het toezicht op de banken moet bij de Bundesbank liggen, investeerders dienen transparanter te werk te gaan. De SPD is voorstander van een actieve rol van de overheid bij de bestrijding van de crisis en focust zich hierbij op de milieutechnieken. Dit blijkt uit het jongstleden gepresenteerde “Duitslandplan”: mede door de uitbreiding van de gezondheidseconomie willen de sociaaldemocraten tot 2020 vier miljoen nieuwe arbeidsplaatsen creëren. De FDP wil een betere regelgeving voor de financiële markten en is van mening dat de gedeeltelijk tot de staat behorende banken en ondernemingen zo spoedig mogelijk geherprivatiseerd en daarna streng gecontroleerd dienen te worden. Het toezicht wil de FDP net als CDU/CSU bij de Bundesbank neerleggen. Die Grünen bepleiten een “Green New Deal”, om de actuele economische crisis het hoofd te bieden. Om de werkgelegenheid te stabiliseren zijn zij voorstander van overheidsinterventie en investeringen in de ecologische modernisering, onderwijs en de zorgsector. Ook eisen Die Grünen een alomvattende controle op de financiële markten in Europa. Die Linke eist naast een sterkere controle op banken dat deze eigendom van de staat worden en spreekt zich uit voor een beurs gerelateerde omzetbelasting. Om de crisis tegen te gaan, wil Die Linke per jaar 100 miljard € onder meer in onderwijs, klimaatbescherming en de zorgsector investeren. Gezonde bedrijven wil men massaontslagen verbieden.

Wie loopt op kop? De actuele trend vóór de Duitse verkiezingen van 27 september:

CDU: 35 %

SPD: 23 %

FDP: 16 %

GRÜNE: 13 %

Die Linke: 10 %

Bij een verkiezingsuitslag als deze bestaat er een grote kans dat de regerende CDU/CSU in zee gaat met de liberalen (FDP). Maar omdat de verstandhouding tussen de leiders van deze partijen niet al te best is, behoort ook een prolongatie van de “Große Koalition” met de SPD tot de mogelijkheden.

Tot slot: http://www.waehle-schlaemmer.de/