Het benoemen van een Generalbevollmächtigter is levensgevaarlijk

Sommige dingen zijn onverklaarbaar, zo ook de nieuwe rage bij Nederlandse bedrijven om aan een Duitse zakenrelatie een generale machtiging te verstrekken. Ik zelf heb een dergelijke machtiging de afgelopen 20 jaar misschien drie of vier keer gezien, dit jaar echter staat de teller al op 8 keer.

Een Generalvollmacht is een alomvattende volmacht voor elk geval de wet een plaatsvervanging als mogelijk voorziet. Deze machtiging is vrij van vorm maar wordt over het algemeen uitsluitend schriftelijk verleend. Slechts m.b.t. de aankoop van vastgoed dient de volmacht notarieel te worden bekrachtigd. Een persoon die in bezit is van een generale machtiging, wordt dan ook Generalbevollmächtigter genoemd.  

Het ligt voor de hand dat degene die dusdanig is gemachtigd de Nederlandse vennootschap in Duitsland (en elders) bijna onbeperkt kan verbinden en contracten met de meest waanzinnige inhoud kan afsluiten, zonder dat u achteraf mag zeggen “das habe ich nicht gewusst oder gewollt”. Ook fiscaal zijn de gevolgen niet gering als u een dergelijke gemachtigde in Duitsland heeft rondlopen. U creëert middels een dergelijke machtiging met alle duidelijkheid een fiscale vaste inrichting, met het gevolg dat u voor alle door de Generalbevollmächtigter afgesloten transacties in Duitsland belastingplichtig bent (en trouwens ook de facturen met Duitse Mehrwertsteuer had moeten schrijven).

Waarschijnlijk is de reden voor deze titelinflatie het feit, dat het Duitse bedrijfsleven nog steeds vrij hiërarchisch gestructureerd is en men via de titel Generalbevollmächtigter tot de hoogste lagen van de Duitse hiërarchie kan doordringen. Duitse directeuren, die trouwens Geschäftsführer worden genoemd, praten namelijk het liefst met mensen van hun eigen niveau en niet met een vertegenwoordiger, bemiddelaar of  agent. Toch is het zeldzaam dat men in Nederland via gespecialiseerde bureaus managers op alle mogelijke manieren laat screenen om daarna aan Heinrich vanwege de voor de verkoop noodzakelijke status een dergelijke machtiging geeft.

Meer weten over de positie van een Generalbevollmächtigter of van de werkelijke waarde van de titel:   
  
Generaldirektor,  Leitender Direktor, Regierungsdirektor, Geschäftsführender Direktor, Direktor für Strategische Planung, Abteilungsdirektor, Referat Direktor, Kommissarischer Direktor, Kaufmännischer Direktor, Kreativ Direktor, Art Direktor, Wissenschaftlicher Direktor, Akademischer Direktor, Studiendirektor, Magistratsdirektor, Stellvertretender Direktor, Vizedirektor, Co-Direktor, Amtsdirektor, Direktor Strategischer Einkauf, Technischer Direktor, Marketing Direktor, Kommunikationsdirektor, PR-Direktor, Sales Direktor, Verkaufsdirektor, IT-Direktor, Personaldirektor, Börsendirektor, Sportdirektor, DFB-Direktor, Hoteldirektor, Schuldirektor, Musikdirektor, UNO-Direktor, Weltbank-Direktor, Rundfunkdirektor, Ärztlicher Direktor, Zoo-Direktor, Bibliothekarischer Direktor, Frau Direktor, Frühstücksdirektor …

… neem contact op met Gisela Surmann.

Meer weten over vennootschapsrecht in Duitsland? Neem contact op met Nicki Welchering.

Meer weten over de fiscale gevolgen van een vaste Inrichting? Neem contact op met Anton Ingenerf StB/WP