Duitse projecten uitvoeren met behulp van ZZPers is kostbaar

Het fenomeen ZZPer is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving, en de keuze voor de ontwrichting van arbeidsverhoudingen ten faveure van fiscaal gestimuleerde marktwerking is een beslissing die elk land zelf moet nemen. Het staat mij niet toe over de zin of onzin hiervan te oordelen maar ik hoop dat de huidige crisis er niet toe leidt dat straks al die klussenbusjes, die nu voor de topzware hypothekenhuisjes staan, door gefrustreerde leasebedrijven worden gerepatrieerd.

Hoe het ook zij, voor Duitse bouwprojecten moet je ZZPers niet inzetten, want het zijn zelfstandige ondernemers en die moeten als elk ander bedrijf aan de Duitse administratieve normen voldoen. Dat wil zeggen dat ook de ZZPer moet voldoen aan de normen van de Duitse Handwerksrolle, hij/zij moet beschikken over een Zustellungsadresse in Duitsland en moet beschikken over een vrijstelling van de 15% voorheffingsregeling, met alle kosten van dien.

Daarnaast moet hij/zij het werk zelfstandig met eigen gereedschap uitvoeren en mag niet onder het gezag van de opdrachtgever vallen, wat de coördinatie van het door de ZZPer “aangenomen werk” niet gemakkelijker maakt.

Wordt de zelfstandige zonder personeel in Duitsland vanwege de gezagsverhouding op de bouwput en zijn integratie in het bouwproces als werknemer aangemerkt, wordt het spannend. Is er een zelfstandigen E101 of niet en kan dit formulier überhaupt rechtsgeldig worden verstrekt nu de algehele eenmanszaak (voor een bepaalde periode) in Duitsland actief is, moet er wel of niet aan de ULAK worden betaald, en wat betekent het voor de belastingplicht van de ZZPer, als hij alle bedrijfsmatige beslissingen (noodgedwongen) in Duitsland neemt en zou hij dan niet met Duitse BTW moeten factureren of kan hij dat überhaupt niet omdat hij toch (naar Duitse maatstaven) als werknemer wordt beschouwd?????????

Vragen en nog eens vragen. En geen antwoorden. Niet doen, dus. Zet de ZZPer in bij werk in Nederland en laat de klus in Duitsland uitvoeren door vast personeel. Dan zijn de spelregels tenminste duidelijk.

Meer weten over het uitvoeren van werk in Duitsland? Neem contact op met Nicki Welchering
Meer weten over Duits arbeidsrecht? Neem contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn of Anja Romijnders