Het faillissement van de verhuurder of huurder van bedrijfsruimte

Het faillissement van de verhuurder of huurder van bedrijfsruimte heeft diepgaande uitwerkingen op het huurcontract. Bij een faillissement van de huurder is het voor de verhuurder essentieel of, wanneer, hoe en in welke hoogte hij huurpenningen kan innen en onder welke omstandigheden hij of de curator de huurovereenkomst kan beëindigen.

Voor de huurder van een failliete verhuurder is belangrijk aan wie hij de huurpenningen moet betalen, of de contant betaalde borg terugbetaald kan worden, hoe het met restitutieaanspraken voor betaalde Nebenkosten staat en of de levering van gas, water en stroom door de nutsbedrijven is veilig gesteld.

In een nieuwe serie zullen wij ingaan op de belangrijkste vragen omtrent het faillissement van verhuurders en huurders.

Meer weten over faillissementen in Duitsland? Neem contact op met Lars Wemmers.