Moet in Duitsland de datum van levering op de factuur staan als leverdatum identiek zijn?

De mogelijkheid voor ondernemers om de betaalde BTW als voorbelasting in aftrek te brengen hangt ervan af, of de factuur aan de wettelijke eisen voldoet. Volgens de Duitse wet op de omzetbelasting (UstG) zijn bepaalde gegevens verplicht op een factuur te vermelden.
Een rekening moet derhalve minimaal de volgende punten (die wij voor u in het Duits hebben samengevat) omvatten:
 
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden
    Unternehmers und des Leistungsempfängers,

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer 
    oder die ihm vom Bundeszentralamt für 
Steuern erteilte Umsatzsteuer
    -Identifikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,

4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die
    zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig
    vergeben wird (Rechnungsnummer),

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten
    Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung,

 
6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen
    des Absatzes 5 Satz 1 den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts
    oder eines Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung
    feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung
   
übereinstimmt,

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte
    Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im
    Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits
    im Entgelt berücksichtigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden
    Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf,
    dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt und

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die 
   Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers

Bij punt nr. 6 ziet het ernaar uit dat voor het geval dát factuur- en leveringsdatum samenvallen, het laatste op de factuur mag ontbreken. Dit is echter niet het geval, als je de bepaling nog eens rustig leest. In het verleden was de formulering minder duidelijk, hetgeen tot een jarenlange procedure tot en met de Bundesfinanzgerichtshof heeft geleid. Wilt u dus discussies met uw afnemers vermijden, dient u ten allen tijde dus ook de datum van levering te vermelden.

Meer weten over belastingen in Duitsland? Neem contact op met Anton Ingenerf StB/WP