Starten van een bedrijf of vestiging in Duitsland gaat sneller dan de Wereldbank denkt

Natuurlijk zijn wij Duitsers het niet met alle stellingen eens die de Wereldbank in haar analyse “Doing business 2009” doet. Het oprichten van een bedrijf of vestiging is zo´n voorbeeld. Ons kantoor is jaarlijks betrokken bij de oprichting van ca. honderd dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven in Duitsland. Tijdrovende of omslachtige procedures komen wij maar zelden tegen, tenzij het gaat om vergunningen in het kader van financiële dienstverlening.

Wel hangt de snelheid af van de gedegen voorbereiding en de terbeschikkingstelling van de noodzakelijke gegevens vanuit Nederland. 

Het grootste struikelblok is het openen van een bankrekening in Duitsland. Sommige banken eisen inmiddels een Engelse vertaling van de Nederlandse statuten van de houdstermaatschappij. Dat vergt natuurlijk tijd en kosten, tenzij men voor een gemakkelijkere bank kiest.

Meer weten over het oprichten van een vestiging of dochtervennootschap in Duitsland? Neem contact op met Nicki Welchering of Freddy Heinzel.