Bei uns ist alles größer (ook de financiële schade)

Bij het faillissement van het Duitse bedrijf Arcandor met zijn bekende bedrijfsonderdelen Karstadt en Quelle hebben ca. 50.000 crediteuren een bedrag van 19 miljard aan vorderingen ingediend. Omdat veel van de aankopen vooral bij Quelle via consumentenkredieten met meerjarige looptijd zijn gedaan, zal het jaren duren voordat vaststaat hoeveel geld aan de crediteuren kan worden betaald. De curator gaat op het moment uit van een quota van 1 á 2 Euro per € 1.000 vordering.

In economische tijden als deze is een zuiver creditmanagementbeleid een absolute must. Ga na of de klant volgens de bekende bronnen wel in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen. Stop op tijd met de levering van nieuwe goederen en diensten als er sprake is van achterstallige betalingen en laat je niet door beloftes aan het lijntje houden maar onderneem actie.

Meer weten over faillissementen in Duitsland? Neem contact op met Lars Wemmers.