Executie van Nederlandse vonnissen in Duitsland

U heeft een Nederlands vonnis tegen een inwoner van Duitsland of een rechtspersoon die in Duitsland is gevestigd. Gefeliciteerd, want daarmee is de eerste stap gezet. Echter, nu moet u dit vonnis in Duitsland uitwinnen. En daarmee gelden op eens de Duitse spelregels.

Ik zal u niet vermoeien met technische details, die kan uw raadsman aan u uitleggen. Vast staat dat u nu een Duitse advocaat in de arm moet nemen om de verdere stappen te zetten.

Anders dan in Nederland kunt u namelijk niet zomaar een Duitse deurwaarder opdracht geven om namens u actief te worden. Duitse deurwaarders zijn namelijk ambtenaren bij het kantongerecht en zij aanvaarden geen algemene opdrachten tot uitwinning.

Elke handeling van de deurwaarder wordt over het algemeen aangestuurd door gespecialiseerde medewerkers van advocatenkantoren. Daarbij is het de kunst om over inventieve en ervaren deskundigen te beschikken die de deurwaarder als een puppet on the string het juiste pad op leiden.

Meer weten: Voor het omzetten van Nederlandse vonnissen in Duitsland kunt u contact opnemen met Mareen Dechering.

P.S. Onze gespecialiseerde medewerkers op dit gebied hebben een beroepservaring van 15 jaar en langer.