De pijnpunten van het Duitse bezuigingsprogramma

De Duitse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over het grootste pakket bezuinigingsmaatregelen uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Die maatregelen moeten in de periode tot 2014 maar liefst 80 miljard euro aan besparingen opleveren. De regering wil in 2011 maar even 11,2 miljard op de begroting besparen.
Zeker is dat belastingverhoging (inkomstenbelasting en BTW) niet tot de maatregelen behoort. Wel gaat de Duitse overheid bezuinigen op sociale voorzieningen, zoals het oudergeld (een aanvullende uitkering op de kinderbijslag). Daarnaast wil de regering de Duitse energiemaatschappijen een nieuwe brandstofbelasting opleggen, die jaarlijks 2 miljard euro moet gaan opleveren.

Het Minister van Defensie gaat onderzoeken of het leger, dat nu een mankracht heeft van 250.000 militairen, kan worden teruggebracht met 40.000 man.

Het tekort van Duitsland steeg vorig jaar tot 3,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Eind vorig jaar voorspelde de minister van Financiën dat het Duitse tekort in 2010 waarschijnlijk stijgt tot ruim 5 procent van het bbp. In 2008 was de Duitse begroting nog in evenwicht. De staatsschuld ging door de recessie van 66 naar ruim 73 procent van het bbp.

De regering wil het overheidstekort in de komende vijf jaar terugdringen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee zou Duitsland weer voldoen aan de Europese begrotingsregels.

Zie hier het overzicht van de Duitse bondsregering