Opgelet! Duitse fiscus krijgt weer voorrang bij faillissement

In 1999 afgeschaft en geprezen als ultima ratio voor de redding van bedrijven in het kader van een faillissementsprocedure is de voorrang van de fiscus terug van weggeweest. Althans als de plannen van de bondsregering in het kader van het “Sparpaket” werkelijkheid worden.

Daarmee komt een einde aan het systeem dat alle crediteuren gelijke rechten hebben. Curatoren vrezen dat sanering van bedrijven onmogelijk wordt, als de fiscus vooraf zijn vorderingen kan uitwinnen. Gevolg: het definitieve faillissement van een bedrijf en verlies van arbeidsplaatsen.

De pleitbezorgers van het nieuwe (oude) systeem refereren aan het feit dat ook nu geen echte gelijkheid van rechten voor de crediteuren bestaat, omdat de banken bij het verstrekken van kredieten alle mogelijke zekerheden eisen, zoals Grundschulden, fiduciaire eigendomsoverdracht en verpanding waardoor er voor de overige crediteuren weinig verhaal over blijft.

Voor u als ondernemer of bankier betekent dit dat u nog beter op u zekerheden moet letten als u zaken doet met een Duits bedrijf. De deelnemers van onze Duitsland-Borrel over het “Vestigen en uitwinnen van zekerheden in Duitsland” weten alvast hoe het werkt.

Meer weten over faillissementen in Duitsland of het vestigen en uitwinnen van zekerheden? Neem contact op met Lars Wemmers .