Aanneming van werk: Openbare aanbesteding

Sinds juni 2010 is de nieuwe Vergabeordnung volledig van kracht. Voor Europese aanbestedingen zijn nu dwingend de bepalingen van de VOB/A, de VOL/A alsmede de VOF toe te passen. Voor openbare aanbestedingen, die in gang gezet zijn voor in werking treden van de nieuwe regeling, geldt het aanbestedingsrecht dat op het moment van in gang zetting van de aanbesteding van toepassing was (Sorry, maar gemakkelijker kunnen wij het niet maken).

Denk eraan dat voor het geval u het niet eens bent met het resultaat van een openbare aanbesteding, u de gang van zaken bij een neutrale instantie in Duitsland kunt laten controleren: de Vergabekammer.

Meer weten over openbare aanbestedingen in Duitsland en de mogelijkheden om verweer te voeren als u zich benadeeld voelt? Neem contact op met Udo Croonenbrock.