Ontbinding arbeidsovereenkomst van in Duitsland wonende werknemer kan voor Nederlandse werkgever buitengewoon duur en lastig zijn.

Er zijn in Nederland, kort gezegd, twee manieren om een werknemer te ontslaan: een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via het UWV.  Woont uw medewerker in Duitsland, dan is de weg via de Nederlandse kantonrechter niet gangbaar omdat in deze situatie de Duitse rechter op basis van de EEX-Verordening is bevoegd! Die moet in het vervolg het Nederlandse recht toepassen, wat niet gemakkelijk is.

Eerdere editie:
Immers, de eisende partij zal haar stelling dat het ontslag naar Nederlands recht gerechtvaardigd is omvangrijk op basis van de (vertaalde) Nederlandse wetsartikelen en jurisprudentie moeten onderbouwen, om de beslissing voor de Duitse rechter zo gemakkelijk mogelijk te maken. De (Duitse advocaat van de) werknemer zal deze stellingen gewoon betwisten. Gevolg hiervan kan zijn dat de Duitse rechter een internationaal-rechtelijke expertise in opdracht geeft bij een wetenschappelijk instituut. De opstelling van een dergelijke expertise duurt soms maanden en maanden.

Vervolg

Als het na verloop van tijd tot een uitspraak van de rechter komt, kent Duitsland de mogelijkheid tegen het vonnis van de arbeidsrechter in hoger beroep te gaan bij het Landesarbeitsgericht. Tegen de uitspraak van deze rechter kan men dan ook nog in cassatie gaan bij het Bundesarbeitsgericht. Al met al kan een dergelijke procedure in Duitsland dus jaren duren.

Deze situatie is feitelijk een “levensverzekering” voor de (rechtsbijstandverzekerde) werknemer. Bij de onderhandelingen over een schikking kan hij de werkgever fijntjes wijzen op de langdurige Duitse procedure en de daarmee verbonden kosten plus het risico dat aan het einde aller dagen de Duitse rechter tot de conclusie komt, dat het Nederlandse ontbindingsverzoek (naar zijn maatstaven) niet gehonoreerd dient te worden.

Tegen deze achtergrond zal een werknemer dan ook niet ingaan op het voorstel van de werkgever om met wederzijds goedvinden te kiezen voor een geschillenbeslechting door de Nederlandse rechter, dus een zogenaamde forumkeuze overeen te komen. Een dergelijke forumkeuze is volgens de EEX-Verordening weliswaar in beginsel mogelijk, echter alleen maar geldig, indien deze is gedaan na het ontstaan van het arbeidsrechtelijk geschil. Een bepaling in de arbeidsovereenkomst dat bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd is, heeft dan ook geen rechtswerking!

Tegen deze achtergrond is het maar de vraag of u als werkgever blij moet zijn als u van uw medewerker te horen krijgt dat hij/zij naar Duitsland verhuist, omdat de huizenprijzen aldaar nog steeds laag zijn. Bij inwoners van Duitsland die u in dienst neemt, haalt u het bovengenoemde probleem per definitie in huis. Dus bezint eer u begint.

In onze arbeidsrechtelijke praktijk groeit het aantal zaken, waarin een Duitse rechter op basis van Nederlands recht moet oordelen, gestaag. Het spreekt voor zich dat het feit, dat al onze arbeidsrechtadvocaten Nederlandstalig zijn, de inhoudelijke behandeling van de zaak vergemakkelijkt.

Meer weten over het ontslag van een in Duitsland wonende werknemer en de procedurele kanten hiervan? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, alle drie Fachanwälte für Arbeitsrecht.