Uitvoeren van projecten : melding verplicht, loonstroken en arbeidscontracten in het Duits, fiscale gevolgen mogelijk wrang!

Uitvoeren van projecten : melding verplicht, loonstroken en arbeidscontracten in het Duits, fiscale gevolgen mogelijk wrang!

Als u een project in Duitsland uitvoert en onder de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz valt (dat is kort gezegd het geval wanneer uw medewerkers tijdens de uitvoering vieze handen krijgen), bent u verplicht een aantal zaken te melden bij de Duitse overheid.

U moet zich o.a. als bedrijf identificeren, het begin en de duur van de werkzaamheden opgeven, over een Zustellungsadresse in Duitsland beschikken en op de plaats van de werkzaamheden informatie ter beschikking houden voor de controlerende instanties. Tot deze informatie behoren de loonstroken in de Duitse taal, Duitstalige arbeidsovereenkomsten etc.

Doet u geen melding, heeft u de nodige Duitstalige stukken niet ter beschikking of voldoet u niet aan de andere bepalingen van deze wet, dan dreigen hoge boetes die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Lange tijd waren er twijfels of een aantal bepalingen uit deze wet wel strookt met Europees recht. Het Europese Hof heeft nu beslist dat e.e.a. door de beugel kan. Daarmee vervalt elk argument uit het verleden waarmee wij de opgelegde boetes uiteindelijk konden beperken.

Het is voor u als Nederlandse ondernemer dus belangrijker dan ooit om de regelingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz in acht te nemen.

Natuurlijk is het nog steeds zo dat u bouw- en aanverwante werkzaamheden (metaal etc.) alleen mag uitvoeren als u over een desbetreffende vergunning beschikt, dus ingeschreven bent in het Duitse register van ambachten (Handwerksrolle).

Denkt u er ook aan dat de Duitse fiscale instanties middels de melding controleren of u over een fiscale vaste inrichting in Duitsland beschikt en derhalve als bedrijf belastingplichtig bent in Duitsland. Dit is o.a. het geval als een project langer duurt dan 12 maanden of meerdere projecten (voor dezelfde opdrachtgever) bij elkaar opgeteld langer dan 12 maanden duren. Een fiscale vaste inrichting ontstaat ook als u gebruik maakt van iemand die gerechtigd is namens uw bedrijf in Duitsland contracten te sluiten.

Wordt u als fiscale vaste inrichting aangemerkt, dan kunnen ook uw medewerkers als gevolg van deze situatie in Duitsland loonbelastingplichtig worden en de hypotheekrente aftrek (tijdelijk) verliezen. Het laat zich raden dat zij bij u als werkgever op de stoep zullen staan en hun schade zullen verhalen.

Tot slot, ook de 15 % voorheffingsregeling mag u niet uit het oog verliezen als u opdrachten geeft aan Nederlandse en Duitse onderaannemers. Als opdrachtgever bent u immers verplicht 15 % van het bedrag van de rekening in te houden en af te dragen aan de Duitse fiscus, tenzij uw onderaannemer beschikt over een vrijstelling van de Duitse fiscus. Verzuimt u het bedrag in te houden, dan moet u later alsnog de 15% afdragen aan de fiscus.

Meer weten over het uitvoeren van projecten in Duitsland?

Aanbestedingen: de heer U. Croonenbrock
Resultaatverbintenissen: de heer U. Croonenbrock
Handwerksrolle (vergunning om ambachtelijk bedrijf uit te oefenen): de specialisten van ons kantoor
Meldingen Arbeitnehmer Entsendegesetz: de specialisten van ons kantoor
15% voorheffingsregeling: de specialisten van ons kantoor
Fiscale vaste inrichting: de heer A. Craemer

 Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.