Nabetaling Duitse belasting bij pensioen en uitkering uit Duitsland voor de periode 2005 -2009

Als men als inwoner van Nederland een wettelijk pensioen uit Duitsland ontvangt zoals:

• ouderdomspensioen / Altersrente,
• arbeidsongeschiktheidsuitkering / Erwerbsminderungsrente of
• nabestaandenpensioen / Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente

is men m.b.t. dit pensioen sinds 2005 in Duitsland belastingplichtig. Dit betekent tevens dat jaarlijks een Duitse belastingaangifte moet worden ingevuld en belasting moet worden nabetaald. Om e.e.a. te kunnen controleren informeert de Deutsche Rentenversicherung (DRV) de Duitse belastingdienst over de uitbetaling van bedragen aan personen die in het buitenland wonen.

Bij de Duitse belastingdienst is het Finanzamt Neubrandenburg centraal bevoegd voor iedereen die buiten Duitsland woont. Een uitzondering voor de bevoegdheid geldt voor de mensen die in Nederland wonen en naast hun Duitse pensioen bijvoorbeeld ook een loon uit Duitsland krijgen. Voor deze mensen is het Finanzamt van hun werkgever bevoegd.

Het Finanzamt Neubrandenburg sommeert de buitenlandse pensioenontvangers met de Aufforderung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung für die Kalenderjahre 2005 – 2009 en stelt een termijn van 12 weken om de achterstallige aangifte te doen. Voor het geval de aangifte niet op tijd geschiedt, attendeert de fiscus op zijn bevoegdheid om dwangmaatregelen te nemen en de hoogte van het in Duitsland belastbare inkomen te schatten en op basis van de schatting een aanslag op te leggen. Ook kan er sprake zijn van een Verspätungszuschlag.

Let op: Als beperkt belastingplichtige heeft men geen recht op o.a. Duitse persoons-gebonden belastingvoordelen. Er bestaat echter wellicht de mogelijkheid om te opteren voor onbeperkte belastingplicht in Duitsland en zodoende gelijk gesteld te worden met de belastingplichtigen die in Duitsland wonen..

Dit is echter alleen mogelijk als 90% van het wereldinkomen in Duitsland wordt belast of de inkomsten die niet aan de Duitse belastingplicht zijn onderworpen minder zijn dan € 6.136 (t/m 2007), € 7.664 vanaf 2008, € 7.834 vanaf 2009 en € 8.004 vanaf 2010.

Bestaat het inkomen alleen uit een Duitse Rente en kiest men ervoor om gelijkgesteld te worden met een inwoner van Duitsland, dan kan men gebruik maken van de belastingvoordelen die Duitsland kent. Het gevolg zal zijn dat er in Duitsland geen of weinig belasting wordt geheven.

Onze belastingafdeling kan u ondersteunen bij de belastingaangifte in Duitsland. Voor een offerte kunt u contact opnemen met Ulrich P.  Meyer, Steuerfachwirt op ons kantoor. Dhr. Meyer spreekt Nederlands.